Rožna 13, 5280 Idrija Tel.: +386 5 37 71 010  | info@phs.si | Domov
SLOVENIASERBIA
 
 
Predstavitev ponudbe
Referenčni objekti
Datoteke
Galerija fotografij
 
PH ograja
tehnične značilnosti
 
1.0 SPLOŠNO

Protihrupna ograja tipa PHS – OVA 101 predstavlja klasično izvedbo protihrupne ograje z lesocementnimi ploščami. Osnovo v tem primeru predstavljajo nosilni HEA profili, vgrajeni v temelj v vzdolžnem rastru 4,01m, v katere se vstavijo leseni okviri dolžine 3960 mm in višine do 2000 mm ter ustrezne debeline. Za dosego projektirane višine ograje se leseni okvirji ustreznih gabaritov nizajo v višino. Na lesene okvirje se s čelne in hrbtne strani pritrdijo ustrezne lesocementne absorbcijske plošče dolžine 2000 mm, širine 500 mm, različnih debelin in izvedb.

2.0 TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Protihrupne ograje PHS–OVA 101 iz lesocementnih plošč se uvrščajo med reflekcijske, absorbcijske oz. visokoabsorbcijske protihrupne ograje, odvisno od debeline in vrste lesocementnih plošč, ki se pritrdijo na nosilni leseni okvir.

Meritve o absorbciji, zvočni izoliranosti, ognjeodpornosti in barvah ter za kakovost izvedbe po SIST EN 1794-1 in SIST EN 1793-1 so opravljene na Zavodu za gradbeništvo – ZAG v Ljubljani.

Odpornost ograje in plošč proti mehanskim obremenitvam je zelo dobra.

Arhitektonsko se z primerno izbrano obliko in barvnim vzorcem lepo prilagaja okolju. Barva je lahko akrilna ali PVC.

3.0 TEHNIČNI POGOJI ZA PHS – OVA
101 PROTIHRUPNE OGRAJE

Tehnični pogoji veljajo za konstrukcijo, izvedbo in postavitev PHS–OVA 101 montažnih protihrupnih ograj z lesocementnimi ploščami ob cestah – višine od 0,5m do 6,0m.

Protihrupne ograje so izdelane tako, da se pri prehodu zvoka (prometni hrup) skozi ograjo, upoštevajoč vse konstruktivne elemente, zmanjša hrup za min.25dB.

Po vrsti in učinkovitosti delimo PHS – OVA 101 protihrupne ograje na osnovi stopnje zmanšanja hrupa pri odboju od bariere:

 • odbojne – reflekcijske = zmanjšanje hrupa pri odboju od 2dB do 4dB
 • absorbcijske = zmanjšanje hrupa pri odboju od 4dB do 8dB
 • visoko absorbcijske = zmanjšanje hrupa pri odboju od 8dB do 12dB

Možna je tudi izvedba super absorbcijske ograje nad 12dB.

Pri projektiranju in naročanju protihrupne zaščite mora biti vrsta in učinkovitost protihrupnih ograj v smislu absorbcije zvoka vnaprej določena.

4.0 UPORABLJENI MATERIALI ZA PHS – OVA 101 PROTIHRUPNE OGRAJE

Pri izdelavi PHS – OVA 101 montažnih protihrupnih ograj z lesocementnimi ploščami morajo biti upoštevane naslednje smernice za izbiro materialov:

Plošče za absorbcijo hrupa

Lesocementne plošče so izdelane iz lesnega drobirja, cementa kot veziva in vodnega stekla. Zmes se stiska pod visokim pritiskom.Tako nastale plošče se obrežejo na točne dimenzije in natančno prekontrolirajo. Plošče so odporne na delovanje vode, mraza in soli, so obstojne proti
trohnenju in imajo potrebno mehansko trdnost.

Glede na obliko so lahko lesno-steklocementne plošče:

 • WSD - ravne, debeline: 25,35 ali 50mm
 • WSR - valovite, debeline: 50 ali 75mm
 • WSW - vafljaste, debeline: 75 mm
 • WSZ - rebraste-trapezaste, debeline: 70(2x35)mm ali 100(2x50)mm

Velikost samih plošč pa je:

 • dolžina: 2000 mm
 • širina: 500 mm

Z ustrezno debelino plasti lesocementnih plošč nameščenih na nosilni okvir, se doseže željen absorbcijski učinek in sicer:

 • za reflekcijski učinek (2dB-4dB) WSS plošče: 25 do 50mm-ravne
 • za absorbcijski učinek (4dB-8dB) WSR,WSW ali VSO plošče:
  50 do 75mm-valovite
 • za visoko absorbcijski učinek (8dB-12dB) WSZ plošče:
  70 do 100mm-rebraste

Specifična teža materiala znaša 750 kg/m3
Specifična masa pa med 70 in 90 kg/m2 – odvisno od sestave ograje

Leseni okvir

Je osnova za montažo lesocementnih plošč. Vstavi se v nosilne HE-A profile različnih dimenzij. Sestavljen je iz lesenih moralov 80/120mm in ojačan z lesenimi plohi 60/175mm v prečni in navpični smeri.

Okvir sam je vijačen z nerjavečimi vijaki, tako, da ga je možno demontirati ali samo zamenjati poškodovane dele.

Praviloma se izdela tipski okvir:

 • dolžine: 3960mm
 • višine: 480mm,980mm,1480mm,1980mm

Les je globinsko vakuumsko impregniran.
Na okvir se nato s čelne in hrbtne strani vijačijo ustrezne lesocementne plošče, glede na željeni nivo absorbcije in sicer tako, da nosilni profili niso vidni.
Vertikalne podpore so sestavljene iz HE-A profilov.
V ta namen se uporabijo jekleni, vroče valjani HE-A profili, vgrajeni v temelje praviloma v rastru 4m. Jekleni profili so dimenzijsko usklajeni z dimenzijami lesenega okvirja in s statičnim
izračunom glede na višino ograje in veterno cono.

Antikorozijska zaščita:

vroče cinkanje: debelina nanosa od 76 do 86 mikronov.
 
PH ograja na lesenem okvirju
PH ograja na AB panelu
Pleksi ogaja
 
 


PHS 2013, vse pravice pridržane, spletna stran: Jani Peternelj | na vrh strani