Rožna 13, 5280 Idrija Tel.: +381 11 367 22 49 | info@pbsis.rs | Početna stranica
SLOVENIASERBIA
 
 
Naša ponuda
Referenčni objekti
Preuzimanje fajlova
Galerija fotografija
 
PH ograja
tehnične značilnosti
 
1.0 OPŠTE NAPOMENE

Ograda za zaštitu od buke tipa PHS – OVA 101 predstavlja klasičnu izvedbu takve ograde s drvo-cementnim pločama. Osnovu u ovom slučaju predstavljaju noseći HEA profili, ugrađeni u temelj u uzdužnom rasteru 4,01 m, u koje se umeću drveni okviri dužine 3960 mm i visine do 2000 mm te odgovarajuće debljine. Za postizanje projektovane visine ograde drveni okviri odgovarajućih gabarita nižu se u visinu. Na drvene okvire se sa čeone i zadnje strane pričvršćuju odgovarajuće drvo-cementne apsorpcijske ploče dužine 2000 mm, širine 500 mm, različite debljine i izvedbe.

2.0 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Ograde za zaštitu od buke PHS–OVA 101 od drvo-cementnih ploča spadaju u refleksijske, apsorpcijske odn. visokoapsorpcijske ograde, u zavisnosti od debljine i vrste drvo-cementnih ploča koje se pričvršćuju na noseći drveni okvir.

Merenja u pogledu apsorpcije, zvučne izolovanosti, otpornosti na vatru i boja, kao i kvaliteta izvedbe po SIST EN 1794-1 i SIST EN 1793-1 izvršena su u Zavodu za građevinarstvo – ZAG u Ljubljani.

Otpornost ograde i ploča na mehanička opterećenja veoma je dobra.

Uz adekvatno izabran oblik i boju arhitektonski se lepo prilagođava sredini. Boja može da bude akrilna ili PVC.

3.0 TEHNIČKI USLOVI ZA PHS-OVA
101 OGRADE ZA ZAŠTITU OD BUKE

Tehnički uslovi važe za konstrukciju, izvedbu i postavljanje PHS–OVA 101 montažnih ograda za zaštitu od buke sa drvo-cementnim pločama pored puteva – visine od 0,5 m do 6,0 m.

Ograde za zaštitu od buke izrađene su tako da se pri prolasku zvuka (saobraćajna buka) kroz ogradu, uzimajući u obzir sve konstruktivne elemente, buka smanjuje za min. 25 dB.

Prema vrsti i efikasnosti PHS – OVA 101 ograde za zaštitu od buke se prema stepenu smanjenja buke pri odbijanju od barijere dele na:

 • odbojne – refleksijske = smanjenje buke pri odbijanju od 2 dB do 4 dB
 • apsorpcijske = smanjenje buke pri odbijanju od 4 dB do 8 dB
 • visokoapsorpcijske = smanjenje buke pri odbijanju od 8 dB do 12 dB

Moguća je i izvedba superapsorpcijske ograde preko 12 dB.

Pri projektovanju i naručivanju zaštite od buke, vrsta i efikasnost ograda protiv buke u smislu apsorpcije zvuka moraju biti unapred određeni.

4.0 UPOTREBLJENI MATERIJALI ZA PHS – OVA
101 OGRADE ZA ZAŠTITU OD BUKE

Pri izradi PHS – OVA 101 montažnih ograda za zaštitu od buke sa drvo-cementnim pločama moraju se uzeti u obzir sledeće smernice za izbor materijala:

Ploče za apsorpciju buke

Drvo-cementne ploče izrađene su od trinja od drveta, cementa kao veziva i vodenog stakla. Smesa se presuje pod visokim pritiskom. Tako izrađene ploče obrezuju se na tačne dimenzije i precizno prekontrolišu. Ploče su otporne na delovanje vode, hladnoće i soli, otporne na truljenje i imaju potrebnu mehaničku čvrstoću.

Po obliku drvo-staklo-cementne ploče mogu biti:

 • WSD - ravne, debljine: 25,35 ili 50 mm
 • WSR - talasaste, debljine: 50 ili 75 mm
 • WSW - valjkaste, debljine: 75 mm
 • WSZ - rebrasto-trapezaste, debljine: 70(2x35) mm ili 100(2x50) mm

Veličina samih ploča je:

 • dužina: 2000 mm
 • širina: 500 mm

Odgovarajućom debljinom sloja drvo-cementnih ploča postavljenih na noseći okvir postiže se željeni apsorpcijski efekat, i to:

 • za refleksijski efekat (2dB-4dB) WSS ploče: 25 do 50 mm – ravne
 • za apsorpcijski efekat (4dB-8dB) WSR, WSW ili VSO ploče:
  50 do 75 mm – talasaste
 • za visokoapsorpcijski efekat (8dB-12dB) WSZ ploče:
  70 do 100 mm – rebraste

Specifična težina materijala iznosi 750 kg/m3
Specifična masa iznosi između 70 i 90 kg/m2 – u zavisnosti od strukture ograde

Drveni okvir

Ovaj okvir predstavlja osnovu za montažu drvo-cementnih ploča. Umeće se u noseće HE-A profile različitih dimenzija. Sastoji se od drvenih gredica 80/120 mm i ojačan je drvenim plohama 60/175 mm u horizontalnom i vertikalnom smeru.

Sam okvir pričvršćen je nerđajućim vijcima, tako da je moguća demontaža ili zamena samo oštećenih delova.

Po pravilu se izrađuje tipski okvir:

 • dužine: 3960 mm
 • visine: 480 mm,980 mm,1480 mm,1980 mm

Drvo je dubinski vakuumski impregnirano.
Na okvir se zatim s čeone i zadnje strane pričvršćuju odgovarajuće drvo-cementne ploče prema željenom nivou apsorpcije, i to tako da se noseći profili ne vide.
Vertikalni podupirači su sastavljeni od HE-A profila.
U te svrhe koriste se čelični, toplovaljani HE-A profili, ugrađeni u temelje, po pravilu u rasteru 4 m. Čelični profili su po dimenzijama usklađeni sa dimenzijama drvenog okvira i sa statičkim proračunom prema visini ograde i zoni vetra.

Antikorozivna zaštita:

toplo cinkovanje: debljina nanosa od 76 do 86 mikrona.

 
PB bariera na drvenom okviru
PB bariera na AB panelu
Transparentna PB bariera
 
 


PHS 2013, sva prava zadržana, vebsajt: Jani Peternelj | na početak stranice