Rožna 13, 5280 Idrija Tel.: +381 11 367 22 49 | info@pbsis.rs | Početna stranica
SLOVENIASERBIA
 
 
Naša ponuda
Referenčni objekti
Preuzimanje fajlova
Galerija fotografija
 
Nešto lepo protiv buke
PHS – sistemi zaštite od buke
 
U fazi izgradnje programa autoputeva ukazala se i potreba da se zbog povećanog intenziteta saobraćaja na autoputevima izgrade ograde za zaštitu od buke.

Kako uticaj buke na kvalitet stanovanja predstavlja jedan od značajnijiih faktora, ograda za zaštitu od buke je, s obzirom na mogućnosti zaštite, često jedini efikasan način zaštite određenog prostora od prekomernih opterećenja zbog generisane buke.

Opterećenje okoline prekomernom bukom može nastati kao posledica saobraćaja na putevima, železničkog saobraćaja, industrijske proizvodnje …

Postavljanje ograde za zaštitu od buke svakako predstavlja efikasnu mogućnost zaštite životnog prostora od uticaja buke ali, s druge strane, predstavlja i grubo zadiranje u prostor. Zato kod planiranja ograda za zaštitu od buke, pored osnovnih uslova zaštite, u obzir treba uzeti i uticaj prostora i izabrati tip i oblik ograde koji omogućava traženu zaštitu od buke i koji istovremeno omogućava izvođenje koje oblikovnim i arhitektonskim intervencijama vodi računa o karakteristikama pejzaža i maksimalnoj ukomponovanosti u narušenu sredinu.

 
PB bariera na drvenom okviru
PB bariera na AB panelu
Transparentna PB bariera

 

Zastupnik za Republiku Srbiju:
Protivbučni sistemi d.o.o.
Generala Živka Pavlovića 7,
11030 Beograd-Čukarica

Tel.: +381 11 367 22 49

 
 


PHS 2013, sva prava zadržana, vebsajt: Jani Peternelj | na početak stranice