Rožna 13, 5280 Idrija Tel.: +386 5 37 71 010  | info@phs.si | Domov
SLOVENIASERBIA
 
 
Predstavitev ponudbe
Referenčni objekti
Datoteke
Galerija fotografij
 
Protihrupna ograja na AB panelu
Opis
 

1.0 SPLOŠNO

Ta tip ograje predstavlja nadgradnjo klasičnega tipa:

 • raster 4,01m
 • lesocementne absorbcijske plošče WSO 70 do 80 mm in 
  WSZ 100 mm
 • nosilni HE-A profili
 • velikostenski paneli debeline 130 mm, dolžine 3960 mm in 
  višine do 1000 mm,

z razliko, da v tej izvedbi osnovni leseni okvir nadomestimo z armirano-betonskim panelom.

Pri tej izvedbi se v nosilne HE-A  jeklene profile vstavijo predfabricirani armirano-betonski paneli, sestavljeni iz lesocementnih absorbcijskih plošč ustreznih debelin in izvedb, skladno s potrebami po dušenju hrupa, ki se vgradijo na betonski panel že v fazi predfabrikacije ter se povežejo z betonskim jedrom s sidri.
Pri tej izvedbi ograje je hrbtna stran ravna betonska površina z vidnimi HE-A profili ali struktuirana - metličena, medtem ko se s čelne strani profili prekrijejo z lesocementnimi absorbcijskimi ploščami.

Ob upoštevanju splošnih pogojev za izvedbo protihrupnih ograj ima ta tip ograje prednost pred klasično  izvedbo z okvirjem v tem, da ob enakem nivoju absorbcije hrupa dosežemo bistveno višjo stopnjo zvočne izolativnosti, istočasno pa leseni okvir nadomestimo s trajnejšim in stabilnejšim AB panelom.
Za dosego projektirane višine ograje se tako izdelani paneli ustreznih dimenzij nizajo v višino.

2.0 TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Protihrupne ograje PHS–BA 221 iz lesocementnih plošč z betonsko sredico se uvrščajo med absorbcijske oz. visokoabsorbcijske protihrupne ograje, odvisno od debeline in vrste lesocementnih plošč, ki se pritrdijo na nosilni betonski panel.

Meritve o absorbciji in zvočni izoliranosti so bile opravljene na Zavodu za gradbeništvo – ZAG v Ljubljani.

Odpornost ograje – plošč proti mehanskim obremenitvam, še posebej zaradi stabilne betonske sredice je zelo dobra.

Arhitektonsko se tudi pri tej izvedbi z primerno izbrano obliko in barvnim vzorcem lepo prilagaja okolju. Barva je lahko akrilna ali PVC.

 • račun zvočne izolacije
  “ZTV – LSW 81”  :  LA,R,Str = ( nad 25 dB )
 • račun absorbcije zvoka
  “ZTV – LSW 81”  :  LA,alfa,Str = ( A2 – A3 )

3.0 TEHNIČNI POGOJI ZA PHS –
BA 221 PROTIHRUPNE OGRAJE

Tehnični pogoji veljajo za konstrukcijo, izvedbo in postavitev PHS–BA 221 montažnih protihrupnih ograj z lesocementnimi  ploščami z betonsko sredico ob cestah – višine od 0,5m do 6,0m.
Vse meritve so bile opravljene po SATANDARDU SIST EN 20354 (1998), SIST EN 1793-1 (1999), SIST EN 1794-1 (dodatek C - 1998) in požarni BS 476/7, 1971 oz. JUS U.JI.060, ki je bil osnova za izdelavo in postavitev protihrupnih ograj, kjer se uporablja lesocementni absorbcijski material.

 
PH ograja na lesenem okvirju
PH ograja na AB panelu
Pleksi ogaja
 
 


PHS 2013, vse pravice pridržane, spletna stran: Jani Peternelj | na vrh strani