Rožna 13, 5280 Idrija Tel.: +381 11 367 22 49 | info@pbsis.rs | Početna stranica
SLOVENIASERBIA
 
 
Naša ponuda
Referenčni objekti
Preuzimanje fajlova
Galerija fotografija
 
Ograda za zaštitu od buke na AB panelu
Opis
 

1.0 OPŠTE NAPOMENE

Ovaj tip ograde predstavlja nadgradnju klasičnog tipa:

 • raster 4,01m
 • drvo-cementne apsorpcijske ploče WSO 70 do 80 mm i 
  WSZ 100 mm
 • noseći HE-A profili
 • veliki zidni paneli debljine 130 mm, dužine 3960 mm i 
  visine do 1000 mm,

s tom razlikom što je u ovoj izvedbi osnovni drveni okvir zamenjen armiranobetonskim panelom.

Kod ove izvedbe u noseće HE-A čelične profile učvršćuju se prefabrikovani armiranobetonski paneli koji su sastavljeni od drvo-cementnih apsorpcijskih ploča odgovarajuće debljine i izvedbe, u skladu sa potrebama za prigušivanjem buke, koji se na betonski panel ugrađuju još u fazi prefabrikacije i koji se ankerima povezuju sa betonskim jezgrom.

Kod ove izvedbe zadnja strana ograde je ravna betonska površina sa vidnim HE-A profilima ili strukturisana - metličena, dok se sa čeone strane profili prekrivaju drvo-cementnim apsorpcijskim pločama.

Uzimajući u obzir opšte uslove za izvođenje ograda za zaštitu od buke, ovaj tip ograde ima prednost u odnosu na klasičnu izvedbu sa okvirom; prednost je u tome što se pri jednakom nivou apsorpcije buke postiže bitno viši stepen zvučne izolativnosti, pri čemu se istovremeno drveni okvir zamenjuje trajnijim i stabilnijim AB panelom.

Da bi se postigla projektovana visina ograde, tako izrađeni paneli odgovarajućih dimenzija nižu se  po visini.

2.0 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Ograde za zaštitu od buke PHS–BA 221 od drvo-cementnih ploča sa betonskim jezgrom svrstavaju se u apsorpcijske odn. visokoapsorpcijske ograde za zaštitu od buke, u zavisnosti od debljine i vrste drvo-cementnih ploča koje se pričvršćuju na noseći betonski panel.

Merenja apsorpcije i zvučne izolativnosti izvršena su u Zavodu za građevinarstvo – ZAG u Ljubljani.

Otpornost ograde na mehanička opterećenja veoma je dobra, posebno zbog stabilnog betonskog jezgra.

I kod ove izvedbe ograde se arhitektonski, uz adekvatno izabran oblik i nijansu boje, lepo prilagođavaju sredini. Boja može biti akrilna ili PVC.

 • proračun zvučne izolacije
  “ZTV – LSW 81”  :  LA,R,Str = ( iznad 25 dB )
 • proračun apsorpcije zvuka
  “ZTV – LSW 81”  :  LA,alfa,Str = ( A2 – A3 )

3.0 TEHNIČKI USLOVI ZA PHS – 
BA 221 OGRADE ZA ZAŠTITU OD BUKE

Tehnički uslovi odnose se na konstrukciju i izvođenje PHS–BA 221 montažnih ograda za zaštitu od buke sa drvo-cementnim pločama sa betonskim jezgrom i njihovo postavljanje pored puteva, visine od 0,5m do 6,0m.

Sva merenja izvršena su prema STANDARDU SIST EN 20354 (1998), SIST EN 1793‑1 (1999), SIST EN 1794-1 (dodatak C - 1998) i požarni BS 476/7, 1971 odn. JUS U.JI.060, koji je predstavljao osnovu za izradu i postavljanje ograda za zaštitu od buke kod kojih se upotrebljava drvo-cementni apsorpcijski materijal.

 
PB bariera na drvenom okviru
PB bariera na AB panelu
Transparentna PB bariera
 
 


PHS 2013, sva prava zadržana, vebsajt: Jani Peternelj | na početak stranice